planterobot

Planterobottens funktion er, at hente planter fra plantebakker og plante dem i fyldte plastpotter, der står på et transportbånd.

Anlægget består overordnet af 4 enheder. Transportbånd for sphagnumfyldte bakker, der skal ind i maskinen. Transportbånd for tomme potter, der skal ind i maskinen

Robot til håndtering af planterne. Transportbånd for tomme bakker, der skal ud maskinen

+45 65 99 16 35