KLIK PÅ NYTTEDYRSSPREDER
FOR NÆRMERE FORKLARING

\

Touchskærm

Her justeres hastigheden på bordfremtræk og mængde af nyttedyr. Der kan forvælges programmer som passer til forskellige plantekulture

Nyttedyrssprederens funktion er at fordele nyttedyr ud over potter, stående på et mobilbord.

Nyttedyrssprederen er monteret på en selvstændig hjulbane. Når et mobilbord transporteres ind i nyttedyrssprederen, tager et hjultræk over, og trækker bordet igennem nyttedyrssprederen. 

En sensor sørger for, at doseringen af nyttedyrene starter på rette tidspunkt og stopper igen når der er fordelt nyttedyr på hele bordet.

Styringen giver mulighed for justering af hastighed på blæser, bordfremtræk, fordeler/vifte, samt start/stop af enheden.

+45 65 99 16 35